อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพิปูน หมู่ที่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

โทรศัพท์ : 075 499 123

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพิปูน


การปกครอง : อําเภอพิปูน มี 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน
1. ตำบลพิปูน
2. ตำบลยางค้อม
3. ตำบลกะทูน
4. ตำบลควนกลาง
5. ตำบลเขาพระ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพิปูน
2. เทศบาลตำบลกะทูน
3. เทศบาลตำบลเขาพระ
4. เทศบาลตำบลควนกลาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิปูน

พื้นที่ : 404.76 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 28,893 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระใหญ่บนภูผา เจ้าฟ้าปรานี คีรีล้อมข้าง สองอ่างพักผ่อน น้ำร้อยหลายบ่อ มากพอน้ำตก ชูยกคนดี ตาปีแดนเกิด

พิกัด
8°33′36″N 99°36′30″E

แผนที่อําเภอพิปูนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ