อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย หมู่ที่ 12 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230

โทรศัพท์ : 043 499 053

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแวงน้อย


การปกครอง : อำเภอแวงน้อย มี 6 ตำบล 74 หมู่บ้าน
1. ตำบลแวงน้อย
2. ตำบลละหานนา
3. ตำบลท่าวัด
4. ตำบลก้านเหลือง
5. ตำบลทางขวาง
6. ตำบลท่านางแนว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแวงน้อย
2. เทศบาลตำบลก้านเหลือง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย

พื้นที่ : 283.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,757 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แวงน้อยงามน้ำใจดี พ่อหมื่นศรีหลักเมือง ลือเลื่องปลาบึงละหาน ตำนานเก่าหินภูถ้ำ ไหลลึกล้ำน้ำซับเย็น ธรรมะเด่นหลวงปู่วรพรต ทุ่งเขียวสดไร่นาสวนผสม

พิกัด
15°48′13″N 102°24′57″E

แผนที่อำเภอแวงน้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ