อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูลมังสังหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์ : 045 441 027

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพิบูลมังสาหาร


การปกครอง : อำเภอพิบูลมังสาหาร มี 14 ตำบล 185 หมู่บ้าน
1. ตำบลพิบูล    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลกุดชมภู    มี 19 หมู่บ้าน
3. ตำบลดอนจิก    มี 23 หมู่บ้าน
4. ตำบลทรายมูล    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลนาโพธิ์    มี 11 หมู่บ้าน
6. ตำบลโนนกลาง    มี 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลโพธิ์ไทร    มี 19 หมู่บ้าน
8. ตำบลโพธิ์ศรี    มี 14 หมู่บ้าน
9. ตำบลระเว    มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลไร่ใต้    มี 15 หมู่บ้าน
11. ตำบลหนองบัวฮี    มี 16 หมู่บ้าน
12. ตำบลอ่างศิลา    มี 17 หมู่บ้าน
13. ตำบลโนนกาหลง    มี 9 หมู่บ้าน
14. ตำบลบ้านแขม    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 10 อบต.)
1. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2. เทศบาลตำบลอ่างศิลา
3. เทศบาลตำบลกุดชมภู
4. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
5. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี
13. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
14. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร

พื้นที่ : 789.15 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 129,614 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พิบูลมังสาหารงามวิไล พระปรมาภิไธยล้ำค่า พระบำรุงราษฎร์เด่นตระการตา มหาสงกรานต์แก่งสะพือ เลื่องลือเมืองฆ้อง เกริกก้องวัดภูเขาแก้ว ผ่องแผ้วบวรวัดดอนธาตุ วิจิตรมาศศาลหลักเมือง

พิกัด
15°14′40″N 105°13′44″E

แผนที่อำเภอพิบูลมังสาหารความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ