รายชื่อเทศบาลเมืองในประเทศไทย 195 แห่ง (ล่าสุดปี 2566) เรียงตามจังหวัด

รายชื่อเทศบาลเมืองในประเทศไทย 195 แห่ง มีดังต่อไปนี้

ลำดับ
ชื่อเทศบาลเมือง
จังหวัด
ประชากร (2564)
1 เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 32,189
2 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 26,425
3 เทศบาลเมืองปากแพรก กาญจนบุรี 27,899
4 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กาญจนบุรี 11,028
5 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 32,244
6 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ‎กาฬสินธุ์ 11,324
7 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 28,125
8 เทศบาลเมืองปางมะค่า กำแพงเพชร 17,663
9 เทศบาลเมืองหนองปลิง กำแพงเพชร 12,615
10 เทศบาลเมืองศิลา ขอนแก่น 53,369
11 เทศบาลเมืองชุมแพ ขอนแก่น 32,189
12 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น 27,259
13 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขอนแก่น 18,867
14 เทศบาลเมืองเมืองพล ขอนแก่น 10,378
15 เทศบาลเมืองกระนวน ขอนแก่น 9,913
16 เทศบาลเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22,289
17 เทศบาลเมืองท่าช้าง จันทบุรี 14,148
18 เทศบาลเมืองจันทนิมิต จันทบุรี 12,073
19 เทศบาลเมืองขลุง จันทบุรี 10,602
20 เทศบาลเมืองท่าใหม่ จันทบุรี 10,117
21 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 32,189
22 เทศบาลเมืองชลบุรี ชลบุรี 24,563
23 เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี 69,415
24 เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี 46,165
25 เทศบาลเมืองอ่างศิลา ชลบุรี 36,682
26 เทศบาลเมืองหนองปรือ ‎ชลบุรี 87,985
27 เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรี 23,394
28 เทศบาลเมืองสัตหีบ ชลบุรี 21,952
29 เทศบาลเมืองบ้านบึง ชลบุรี 20,657
30 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ชลบุรี 14,245
31 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี 9,968
32 เทศบาลเมืองชัยนาท ชัยนาท 11,588
33 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 35,834
34 เทศบาลเมืองชุมพร ชุมพร 33,658
35 ทศบาลเมืองหลังสวน ชุมพร 10,970
36 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่ 23,321
37 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ 19,707
38 เทศบาลเมืองต้นเปา เชียงใหม่ 19,565
39 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่ 12,541
40 เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง 11,672
41 เทศบาลเมืองตราด ตราด 9,515
42 เทศบาลเมืองตาก ตาก 15,877
43 เทศบาลเมืองนครนายก นครนายก 15,931
44 เทศบาลเมืองนครปฐม นครปฐม 13,732
45 เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม 34,120
46 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ‎นครปฐม 28,569
47 เทศบาลเมืองสามพราน นครปฐม 16,767
48 เทศบาลเมืองสามควายเผือก นครปฐม 11,583
49 เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม 26,167
50 เทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมา 33,265
51 เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา 16,513
52 เทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมา 13,600
53 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา 13,522
54 เทศบาลเมืองปากพูน นครศรีธรรมราช 34,151
55 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช 29,624
56 เทศบาลเมืองปากพนัง ‎นครศรีธรรมราช 19,295
57 เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ 22,914
58 เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์ 7,447
59 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรี 51,799
60 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง นนทบุรี 55,491
61 เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี 49,164
62 เทศบาลเมืองบางแม่นาง นนทบุรี 48,838
63 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา นนทบุรี 46,904
64 เทศบาลเมืองบางกรวย นนทบุรี 44,599
65 เทศบาลเมืองบางคูรัด นนทบุรี 40,425
66 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ‎นนทบุรี 33,173
67 เทศบาลเมืองบางกร่าง นนทบุรี 24,056
68 เทศบาลเมืองไทรม้า นนทบุรี 24,033
69 เทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาส 40,287
70 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส 40,583
71 เทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาส 19,780
72 เทศบาลเมืองน่าน น่าน 19,194
73 เทศบาลเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 20,102
74 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 24,594
75 เทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์ 20,570
76 เทศบาลเมืองชุมเห็ด ‎บุรีรัมย์ 19,883
77 เทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 23,499
78 เทศบาลเมืองท่าโขลง ปทุมธานี 75,635
79 เทศบาลเมืองลาดสวาย ปทุมธานี 68,944
80 เทศบาลเมืองคลองหลวง ปทุมธานี 67,291
81 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ปทุมธานี 66,072
82 เทศบาลเมืองคูคต ปทุมธานี 43,291
83 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ปทุมธานี 33,457
84 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ปทุมธานี 32,413
85 เทศบาลเมืองบางคูวัด ปทุมธานี 29,973
86 เทศบาลเมืองบางกะดี ‎ปทุมธานี 14,998
87 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 18,090
88 เทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 66,188
89 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 16,403
90 เทศบาลเมืองหนองกี่ ปราจีนบุรี 15,789
91 เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี 45,688
92 เทศบาลเมืองตะลุบัน ปัตตานี 14,570
93 เทศบาลเมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา 20,010
94 เทศบาลเมืองบ้านกรด พระนครศรีอยุธยา 13,224
95 เทศบาลเมืองผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 9,441
96 เทศบาลเมืองเสนา ‎พระนครศรีอยุธยา 3,665
97 เทศบาลเมืองลำตาเสา พระนครศรีอยุธยา 21,598
98 เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 16,143
99 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ พะเยา 12,511
100 เทศบาลเมืองพังงา พังงา 10,086
101 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า พังงา 8,042
102 เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 31,813
103 เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร 20,928
104 เทศบาลเมืองตะพานหิน พิจิตร 13,526
105 เทศบาลเมืองบางมูลนาก พิจิตร 8,065
106 เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก 30,253
107 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 20,590
108 เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 40,662
109 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 20,559
110 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 22,281
111 เทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์ 11,392
112 เทศบาลเมืองแพร่ แพร่ 14,604
113 เทศบาลเมืองกะทู้ ภูเก็ต 30,622
114 เทศบาลเมืองป่าตอง ภูเก็ต 19,505
115 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 46,895
116 เทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 32,979
117 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 7,199
118 เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 20,266
119 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ยะลา 34,785
120 เทศบาลเมืองเบตง ยะลา 26,398
121 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 35,323
122 เทศบาลเมืองระนอง ระนอง 19,155
123 เทศบาลเมืองบางริ้น ระนอง 23,169
124 เทศบาลเมืองมาบตาพุด ระยอง 74,267
125 เทศบาลเมืองบ้านฉาง ระยอง 31,410
126 เทศบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี 34,304
127 เทศบาลเมืองท่าผา ราชบุรี 20,132
128 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ราชบุรี 15,895
129 เทศบาลเมืองจอมพล ราชบุรี 10,900
130 เทศบาลเมืองโพธาราม ราชบุรี 8,488
131 เทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี 21,255
132 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี 28,990
133 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ลพบุรี 3,167
134 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง 59,265
135 เทศบาลเมืองล้อมแรด ลำปาง 14,159
136 เทศบาลเมืองพิชัย ‎ลำปาง 13,216
137 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 11,510
138 เทศบาลเมืองเลย เลย 20,728
139 เทศบาลเมืองวังสะพุง เลย 10,860
140 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 40,318
141 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 17,729
142 เทศบาลเมืองควนลัง สงขลา 50,055
143 เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา 46,029
144 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา 42,997
145 เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 41,709
146 เทศบาลเมืองสิงหนคร ‎สงขลา 39,859
147 เทศบาลเมืองบ้านพรุ สงขลา 26,581
148 เทศบาลเมืองสะเดา สงขลา 21,677
149 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สงขลา 17,059
150 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สงขลา 16,990
151 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สงขลา 15,671
152 เทศบาลเมืองม่วงงาม สงขลา 12,203
153 เทศบาลเมืองสตูล สตูล 22,565
154 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ 70,547
155 เทศบาลเมืองลัดหลวง สมุทรปราการ 69,417
156 เทศบาลเมืองบางแก้ว ‎สมุทรปราการ 61,818
157 เทศบาลเมืองแพรกษา สมุทรปราการ 37,707
158 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ สมุทรปราการ 49,604
159 เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ สมุทรปราการ 37,430
160 เทศบาลเมืองพระประแดง สมุทรปราการ 8,694
161 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 26,883
162 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 27,157
163 เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมุทรสาคร 21,946
164 เทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว 18,359
165 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว 20,625
166 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ‎สระแก้ว 16,901
167 เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี 58,629
168 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท สระบุรี 33,089
169 เทศบาลเมืองทับกวาง สระบุรี 19,874
170 เทศบาลเมืองแก่งคอย สระบุรี 10,992
171 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16,900
172 เทศบาลเมืองบางระจัน สิงห์บุรี 13,789
173 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สุโขทัย 14,021
174 เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย 15,158
175 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย 15,027
176 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 24,517
177 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 12,249
178 เทศบาลเมืองนาสาร สุราษฎร์ธานี 19,224
179 เทศบาลเมืองท่าข้าม สุราษฎร์ธานี 18,543
180 เทศบาลเมืองดอนสัก สุราษฎร์ธานี 12,104
181 เทศบาลเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 38,313
182 เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย 46,673
183 เทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 17,308
184 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 21,903
185 เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง 12,020
186 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 24,837
187 เทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานี 29,234
188 เทศบาลเมืองบ้านดุง อุดรธานี 15,351
189 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อุดรธานี 8,513
190 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 30,403
191 เทศบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 14,052
192 เทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี 25,692
193 เทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี 13,293
194 เทศบาลเมืองแจระแม อุบลราชธานี 11,412
195 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 10,345สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐมเทศบาลเมือง คือ เทศบาลประเภทหนึ่งสำหรับชุมชนขนาดกลาง ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป โดยประชากรเหล่านั้นอยู่หนาแน่นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 คน/ตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำ 

เทศบาลเมืองมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 18 คน มีคณะเทศมนตรีได้ 3 คน เช่นเดียวกับเทศบาลตำบล โดยแบ่งเป็นนายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน และสมาชิกสภาเทศบาลอีก 15 คน ส่วนใหญ่เทศบาลเมืองจะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเพราะเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ดังนั้นในแต่ละจังหวัดอย่างน้อยจะมีเทศบาลเมือง 1 แห่ง (ยกเว้นจังหวัดเชียงราย ที่ตัวจังหวัดเป็นเทศบาลนคร นอกนั้นเป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีเทศบาลเมือง - เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีเทศบาลเมือง)

อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองอาจจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นอำเภอหรือตำบลอื่นนอกจากอำเภอเมืองก็ได้ เช่น เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งขึ้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หรือ เทศบาลเมืองไร่ขิง ซึ่งตั้งขึ้นที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นต้น


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ