อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240

โทรศัพท์ : 035 386 839

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านแพรก


การปกครอง : อำเภอบ้านแพรก มี 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านแพรก
2. ตำบลคลองน้อย
3. ตำบลบ้านใหม่
4. ตำบลสองห้อง
5. ตำบลสำพะเนียง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านแพรก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก

พื้นที่ : 39.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 8,796 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อเขียว หลวงพ่อขาว หลวงพ่อเภาคู่บ้าน พัดสานคู่เมือง พิพิธภัณฑ์ลือเลื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ แผ่นดินลิเก

พิกัด
14°38′52″N 100°34′57″E

แผนที่อำเภอบ้านแพรกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ