อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหัวหิน เลขที่ 2 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษมแนวใหม่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 652 927

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหัวหิน


การปกครอง : อำเภอหัวหิน มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
1. ตำบลหัวหิน
2. ตำบลทับใต้
3. ตำบลหนองแก
4. ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
5. ตำบลหินเหล็กไฟ
6. ตำบลบึงนคร
7. ตำบลหนองพลับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)
1. เทศบาลเมืองหัวหิน
2. เทศบาลตำบลหนองพลับ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
77110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน

พื้นที่ : 838.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 125,277 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หัวหิน ถิ่นเมืองขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม

พิกัด
12°34′7″N 99°57′28″E

แผนที่อำเภอหัวหินความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ