อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

โทรศัพท์ : 043 589 166

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเกษตรวิสัย


การปกครอง : อำเภอเกษตรวิสัย มี 13 ตำบล 177 หมู่บ้าน
1. ตำบลเกษตรวิสัย
2. ตำบลกู่กาสิงห์
3. ตำบลเมืองบัว
4. ตำบลเหล่าหลวง
5. ตำบลทุ่งทอง
6. ตำบลสิงห์โคก
7. ตำบลดงครั่งน้อย
8. ตำบลดงครั่งใหญ่
9. ตำบลโนนสว่าง
10. ตำบลบ้านฝาง
11. ตำบลน้ำอ้อม
12. ตำบลกำแพง
13. ตำบลหนองแวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
2. เทศบาลตำบลเมืองบัว
3. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย

พื้นที่ : 870 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 97,439 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองเกษพัฒนา ทุ่งกุลาสดใส ผ้าไหมสวยยิ่ง กู่กาสิงห์บ้านปลา โสภานารี มากมีข้าวหอม

พิกัด
15°39′24″N 103°34′48″E

แผนที่อำเภอเกษตรวิสัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ