อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสนม หมู่ที่ 2 ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160

โทรศัพท์ : 044 589 051

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสนม


การปกครอง : อำเภอสนม มี 7 ตำบล 78 หมู่บ้าน
1. ตำบลสนม
2. ตำบลแคน
3. ตำบลนานวน
4. ตำบลหนองระฆัง
5. ตำบลโพนโก
6. ตำบลหนองอียอ
7. ตำบลหัวงัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสนม
2. เทศบาลตำบลแคน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสนม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สนม

พื้นที่ : 354.49 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 43,542 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศาลปู่ตาคู่บ้าน ดอกจานงามตา ล้ำค่าผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องประเพณี มากมีภูมิปัญญา ชาวประชามีน้ำใจ

พิกัด
15°11′56″N 103°45′42″E

แผนที่อำเภอสนมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ