อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปราสาท เลขที่ 1 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : 044 551 297

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปราสาท


การปกครอง : อำเภอปราสาท มี 18 ตำบล 241 หมู่บ้าน
1. ตำบลกังแอน
2. ตำบลกันตวจระมวล
3. ตำบลปรือ
4. ตำบลทมอ
5. ตำบลประทัดบุ
6. ตำบลไพล
7. ตำบลสมุด
8. ตำบลทุ่งมน
9. ตำบลบ้านพลวง
10. ตำบลตาเบา
11. ตำบลตานี
12. ตำบลหนองใหญ่
13. ตำบลปราสาททนง
14. ตำบลโคกยาง
15. ตำบลเชื้อเพลิง
16. ตำบลโคกสะอาด
17. ตำบลโชคนาสาม
18. ตำบลบ้านไทร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 20 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 17 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกังแอน
2. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล
3. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตานี
12. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
15. องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
17. องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม
18. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
20. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท

พื้นที่ : 908.39 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 152,542 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปราสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี ชื่อดีนามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม

พิกัด
14°38′26″N 103°24′17″E

แผนที่อำเภอปราสาทความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ