อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทัพทัน เลขที่ 300 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120

โทรศัพท์ : 056 591 168

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทัพทัน


การปกครอง : อำเภอทัพทัน มี 10 ตำบล 90 หมู่บ้าน
1. ตำบลทัพทัน
2. ตำบลตลุกดู่
3. ตำบลหนองสระ
4. ตำบลทุ่งนาไทย
5. ตำบลหนองกระทุ่ม
6. ตำบลเขาขี้ฝอย
7. ตำบลหนองกลางดง
8. ตำบลหนองหญ้าปล้อง
9. ตำบลหนองยายดา
10. ตำบลโคกหม้อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทัพทัน
2. เทศบาลตำบลหนองสระ
3. เทศบาลตำบลตลุกดู่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
61120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน

พื้นที่ : 323.63 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,074 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์ ตลาดนัดโค-กระบือ เลื่องลือผ้าทอ หลวงพ่อเคลือบศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรเขาปฐวี

พิกัด
15°27′35″N 99°53′12″E

แผนที่อำเภอทัพทันความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ