อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอยางตลาด ถนนถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

โทรศัพท์ : 043 891 162


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอยางตลาด


การปกครอง : อำเภอยางตลาด มี 15 ตำบล 208 หมู่บ้าน
1. ตำบลยางตลาด
2. ตำบลหัวงัว
3. ตำบลอุ่มเม่า
4. ตำบลบัวบาน
5. ตำบลเว่อ
6. ตำบลอิตื้อ
7. ตำบลหัวนาคำ
8. ตำบลหนองอิเฒ่า
9. ตำบลดอนสมบูรณ์
10. ตำบลนาเชือก
11. ตำบลคลองขาม
12. ตำบลเขาพระนอน
13. ตำบลนาดี
14. ตำบลโนนสูง
15. ตำบลหนองตอกแป้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโคกศรี
2. เทศบาลตำบลยางตลาด
3. เทศบาลตำบลบัวบาน
4. เทศบาลตำบลอิตื้อ
5. เทศบาลตำบลหัวนาคำ
6. เทศบาลตำบลเขาพระนอน
7. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
8. เทศบาลตำบลโนนสูง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า
13. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
15. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด

พื้นที่ : 621.08 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 127,523 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เร่วพันธุ์ดีดงระแนง แหล่งรวมการเกษตร เขตกุ้งก้ามกรามรสเลิศ ถิ่นกำเนิดวงโปงลาง เส้นทางสู่อินโดจีน แผ่นดินแห่งนักปราชญ์

พิกัด
16°24′8″N 103°22′23″E

แผนที่อำเภอยางตลาดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ