อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว หมู่ที่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150

โทรศัพท์ : 045 795 068

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอป่าติ้ว


การปกครอง : อำเภอป่าติ้ว มี 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน
1. ตำบลโพธิ์ไทร
2. ตำบลศรีฐาน
3. ตำบลกระจาย
4. ตำบลเชียงเพ็ง
5. ตำบลโคกนาโก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลป่าติ้ว
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
35150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว

พื้นที่ : 308 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 35,043 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แตงไทยโต แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตสินค้าพื้นเมือง ลือเลื่องพระอาฮาม

พิกัด
15°49′53″N 104°23′8″E

แผนที่อำเภอป่าติ้วความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ