อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350

โทรศัพท์ : 077 367 084-5

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชัยบุรี


การปกครอง : อำเภอชัยบุรี มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
1. ตำบลสองแพรก    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลชัยบุรี    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลคลองน้อย    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลไทรทอง    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84350    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี

พื้นที่ : 440.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 28,202 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองชายแดน แผ่นดินปาล์ม งามถ้ำหอม แวดล้อมคุณธรรม

พิกัด
8°27′46″N 99°4′36″E

แผนที่อำเภอชัยบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ