อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนางรอง ถนนสืบสหการ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044 631 377

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนางรอง


การปกครอง : อำเภอนางรอง มี 15 ตำบล 188 หมู่บ้าน
1. ตำบลนางรอง
2. ตำบลหนองโสน
3. ตำบลชุมแสง
4. ตำบลทุ่งแสงทอง
5. ตำบลสะเดา
6. ตำบลหัวถนน
7. ตำบลหนองโบสถ์
8. ตำบลหนองยายพิมพ์
9. ตำบลหนองกง
10. ตำบลทรัพย์พระยา
11. ตำบลถนนหัก
12. ตำบลลำไทรโยง
13. ตำบลหนองไทร
14. ตำบลบ้านสิงห์
15. ตำบลก้านเหลือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 14 อบต.)
1. เทศบาลเมืองนางรอง
2. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์
10. องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์
15. องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นางรอง

พื้นที่ : 769.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 113,743 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผาน้ำตาลหวาน ศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า ขาหมูรสดี มีภาษานางรอง

พิกัด
14°37′42″N 102°47′36″E

แผนที่อำเภอนางรองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ