อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ถนนรื่นรมย์ประชาราษฎร์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ : 038 659 115

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปลวกแดง


การปกครอง : อำเภอปลวกแดง มี 6 ตำบล 34 หมู่บ้าน
1. ตำบลปลวกแดง    มี 6 หมู่บ้าน
2. ตำบลตาสิทธิ์    มี 4 หมู่บ้าน
3. ตำบลละหาร    มี 4 หมู่บ้าน
4. ตำบลแม่น้ำคู้    มี 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลมาบยางพร    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองไร่    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา
2. เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
7. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
21140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง

พื้นที่ : 618.341 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 78,531 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์

พิกัด
12°58′20″N 101°12′55″E

แผนที่อำเภอปลวกแดงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ