อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง หมู่ที่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190

โทรศัพท์ : 055 399 432

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเนินมะปราง


การปกครอง : อำเภอเนินมะปราง มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
1. ตำบลเนินมะปราง
2. ตำบลไทรย้อย
3. ตำบลบ้านมุง
4. ตำบลชมพู
5. ตำบลวังยาง
6. ตำบลวังโพรง
7. ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเนินมะปราง
2. เทศบาลตำบลบ้านมุง
3. เทศบาลตำบลไทรย้อย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
65190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง

พื้นที่ : 1,029.55 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 57,351 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นมะปรางหวาน ฐานธรรมะ ถ้ำพระนเรศวร ล้วนพืชพรรณ ตระการภูผา

พิกัด
16°34′6″N 100°38′8″E

แผนที่อำเภอเนินมะปราง



ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ