อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ หมู่ที่ 2 ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : 043 851 804

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกุฉินารายณ์ 

การปกครอง : อำเภอกุฉินารายณ์ มี 12 ตำบล 145 หมู่บ้าน
1. ตำบลบัวขาว
2. ตำบลแจนแลน
3. ตำบลเหล่าใหญ่
4. ตำบลจุมจัง
5. ตำบลเหล่าไฮงาม
6. ตำบลกุดหว้า
7. ตำบลสามขา
8. ตำบลนาขาม
9. ตำบลหนองห้าง
10. ตำบลนาโก
11. ตำบลสมสะอาด
12. ตำบลกุดค้าว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
2. เทศบาลตำบลกุดหว้า
3. เทศบาลตำบลจุมจัง
4. เทศบาลตำบลนาขาม
5. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไคร้
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
14. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์

พื้นที่ : 739.25 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 100,894 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มิ่งมงคลหลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธสิมมาบุษราคัมล้ำค่า ตระการตาผ้าทอมือ เลื่องลือวัฒนธรรมผู้ไท ก้าวไกลพลังงานทดแทน ดินแดนสัตว์โลกล้านปี

พิกัด
16°32′18″N 104°3′18″E

แผนที่อำเภอกุฉินารายณ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ