อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอผักไห่ หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120

โทรศัพท์ : 035 392 367

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอผักไห่


การปกครอง : อำเภอผักไห่ มี 16 ตำบล 128 หมู่บ้าน
1. ตำบลผักไห่
2. ตำบลหน้าโคก
3. ตำบลอมฤต
4. ตำบลบ้านใหญ่
5. ตำบลบ้านแค
6. ตำบลลาดชิด
7. ตำบลลาดน้ำเค็ม
8. ตำบลหนองน้ำใหญ่
9. ตำบลตาลาน
10. ตำบลจักราช
11. ตำบลท่าดินแดง
12. ตำบลโคกช้าง
13. ตำบลดอนลาน
14. ตำบลลำตะเคียน
15. ตำบลกุฎี
16. ตำบลนาคู

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองผักไห่
2. เทศบาลตำบลลาดชะโด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่
13280    เฉพาะตำบลดอนลาน ตำบลจักราช ตำบลนาคู ตำบลลำตะเคียน ตำบลหนองน้ำใหญ่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด

พื้นที่ : 189 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 39,296 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วัตถุมงคลล้ำค่า วังมัจฉามากมี ของดีทำจากปลา ในนามีข้าว

พิกัด
14°27′30″N 100°22′12″E

แผนที่อำเภอผักไห่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ