อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045 243 331

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองอุบลราชธานี


การปกครอง : อำเภอเมืองอุบลราชธานี มี 12 ตำบล 155 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลหัวเรือ    มี 16 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองขอน    มี 15 หมู่บ้าน
4. ตำบลปทุม    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลขามใหญ่    มี 26 หมู่บ้าน
6. ตำบลแจระแม    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองบ่อ    มี 13 หมู่บ้าน
8. ตำบลไร่น้อย    มี 20 หมู่บ้าน
9. ตำบลกระโสบ    มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลกุดลาด    มี 13 หมู่บ้าน
11. ตำบลขี้เหล็ก    มี 11 หมู่บ้าน
12. ตำบลปะอาว    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลนครอุบลราชธานี
2. เทศบาลเมืองแจระแม
3. เทศบาลตำบลอุบล
4. เทศบาลตำบลขามใหญ่
5. เทศบาลตำบลปทุม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
12. องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี

พื้นที่ : 406.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 224,525 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อำเภอเมืองอุบลฯ ถิ่นชนพุทธศาสตร์ พระธาตุยิ่งใหญ่ หอไตรโบราณ ศาลหลักเมืองเลื่องลือ งานฝีมือเครื่องทองเหลือง ทุ่งศรีเมืองเทียนใหญ่ หาดวัดใต้น่าทัศนา เทียนพรรษางามล้ำ หัตถกรรมผ้าไหม พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พักเอาแรงหาดคูเดื่อ

พิกัด
15°13′44″N 104°51′15″E

แผนที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ