เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตลาดพร้าว เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางกลางเยื้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯฝั่งพระนคร ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นมาก รวมถึงเป็นแหล่งทำมาค้าขายที่คึกคักที่สุดเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร สถานที่สำคัญในเขตนี้  เช่น วัดลาดพร้าว วัดลาดปลาเค้า ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เป็นต้น

เดิมทีเดียวเขตลาดพร้าวมีสถานะเป็นตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ต่อมาเมื่อมีการยุบรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีในปี พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปี 2515 ตำบลลาดพร้าวจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชรูปแบบใหม่

ต่อมาเมื่อเมืองขยายตัว มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยและทำมาค้าขายหนาแน่นขึ้นมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยกแขวงลาดพร้าวออกจากเขตบางกะปิแล้วตั้งเขตใหม่ชื่อว่าเขตลาดพร้าว นอกจากนี้ในปี พ.ศ.  2540 กรุงเทพมหานครได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของเขตลาดพร้าวไปจัดตั้งเป็นเขตวังทองหลางอีกด้วย เพื่อให้การบริหารราชการและการให้บริการประชาชนคล่องตัวขึ้น


ภาพแสดงที่ตั้งเขตลาดพร้าว

ข้อมูลสำคัญของเขตลาดพร้าว

พื้นที่ : 22.157 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 113,197 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ :  แหล่งนิวาสสถาน ร้านอาหารเลื่องชื่อ งามระบือเจดีย์ใหญ่ วัดวาอารามงามวิไล ปวงประชาร่วมใจพัฒนา

เขตลาดพร้าว แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงลาดพร้าว
  • แขวงจรเข้บัว

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตลาดพร้าว เลขที่ 208 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 025306641

รหัสไปรษณีย์ : 10230

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตบางเขน
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตจตุจักร


แผนที่เขต
ลาดพร้าวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ