อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130

โทรศัพท์ : 039 399 245

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแหลมสิงห์

การปกครอง : อำเภอแหลมสิงห์ มี 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    มี 16 หมู่บ้าน
2. ตำบลเกาะเปริด    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองชิ่ม    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลพลิ้ว    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลคลองน้ำเค็ม    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลบางสระเก้า    มี 5 หมู่บ้าน
7. ตำบลบางกะไชย    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
2. เทศบาลตำบลพลิ้ว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
22130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์
22120    เฉพาะตำบลบางกะไชย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่
22190    เฉพาะตำบลพลิ้ว ตำบลบางสระเก้า ตำบลคลองน้ำเค็ม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว

พื้นที่ : 190.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 29,963 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เล่นน้ำตกพลิ้ว ชมวิวชายทะเล เที่ยวเตร่ตึกแดง โชว์แสดงโลมา กุ้งปูปลาผลไม้มากมี เสื่อดีบางสระเก้า เกาะนมสาวอ่างกระทิง แหลมสิงห์จันทบูร

พิกัด
12°28′54″N 102°4′25″E

แผนที่อำเภอแหลมสิงห์ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ