อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย ถนนศรีโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

โทรศัพท์ : 043 762 330


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโกสุมพิสัย


การปกครอง : อำเภอโกสุมพิสัย มี 17 ตำบล 233 หมู่บ้าน
1. ตำบลหัวขวาง
2. ตำบลหนองกุงสวรรค์
3. ตำบลยางน้อย
4. ตำบลดอนกลาง
5. ตำบลวังยาว
6. ตำบลเลิงใต้
7. ตำบลเขวาไร่
8. ตำบลแห่ใต้
9. ตำบลแพง
10. ตำบลยางท่าแจ้ง
11. ตำบลแก้งแก
12. ตำบลโพนงาม
13. ตำบลหนองเหล็ก
14. ตำบลหนองบอน
15. ตำบลหนองบัว
16. ตำบลเขื่อน
17. ตำบลเหล่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 17 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
17. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
18. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย

พื้นที่ : 827.88 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 118,816 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โกสุมพิสัยเมืองสะดืออีสาน ถิ่นฐานคนดี วนอุทยานโกสัมพีลือเลื่อง องค์พระมิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์ งามจับจิตบึงกุย

พิกัด
16°14′55″N 103°4′1″E

แผนที่อำเภอโกสุมพิสัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ