อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสำโรง หมู่ที่ 9 ถนนพระภิบาล ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360

โทรศัพท์ : 045 303 060

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสำโรง


การปกครอง : อำเภอสำโรง มี 9 ตำบล 108 หมู่บ้าน
1. ตำบลสำโรง    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลโคกก่อง    มี 17 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองไฮ    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลค้อน้อย    มี 17 หมู่บ้าน
5. ตำบลโนนกาเล็น    มี 12 หมู่บ้าน
6. ตำบลโคกสว่าง    มี 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลโนนกลาง    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลบอน    มี 7 หมู่บ้าน
9. ตำบลขามป้อม    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสำโรง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบอน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34360    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง

พื้นที่ : 416.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 54,220 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พุทธสถาน-ศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประชาชนมากมีน้ำใจ งามล้ำผ้าไหมเสื่อเตย

พิกัด
15°0′30″N 104°46′56″E

แผนที่อำเภอสำโรงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ