อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054 431 390

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองพะเยา


การปกครอง : อำเภอเมืองพะเยา มี 15 ตำบล 172 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียง
2. ตำบลท่าวังทอง
3. ตำบลแม่กา
4. ตำบลแม่ปืม
5. ตำบลบ้านต๋อม
6. ตำบลบ้านสาง
7. ตำบลบ้านต๊ำ
8. ตำบลท่าจำปี
9. ตำบลบ้านใหม่
10. ตำบลสันป่าม่วง
11. ตำบลแม่ต๋ำ
12. ตำบลบ้านตุ่น
13. ตำบลแม่นาเรือ
14. ตำบลแม่ใส
15. ตำบลจำป่าหวาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 9 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)
1. เทศบาลเมืองพะเยา
2. เทศบาลตำบลแม่ปืม
3. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
4. เทศบาลตำบลบ้านใหม่
5. เทศบาลตำบลแม่กา
6. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง
7. เทศบาลตำบลท่าจำปี
8. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
9. เทศบาลตำบลบ้านสาง
10. เทศบาลตำบลท่าวังทอง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
56000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พะเยา

พื้นที่ : 842 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 116,579 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

พิกัด
19°11′30″N 99°52′42″E

แผนที่อำเภอเมืองพะเยาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ