อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองพอก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210

โทรศัพท์ : 043 579 071

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองพอก


การปกครอง : อำเภอหนองพอก มี 9 ตำบล 120 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองพอก
2. ตำบลท่าสีดา
3. ตำบลผาน้ำย้อย
4. ตำบลบึงงาม
5. ตำบลรอบเมือง
6. ตำบลภูเขาทอง
7. ตำบลหนองขุ่นใหญ่
8. ตำบลโคกสว่าง
9. ตำบลกกโพธิ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองพอก
2. เทศบาลตำบลท่าสีดา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก

พื้นที่ : 599.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 66,469 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนองพอกถิ่นเมืองงาม เรืองนามผาน้ำย้อย ใช้สอยน้ำพุใส เจดีย์ใหญ่ตระการตา โสภาสวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติถ้ำภควัม อร่อยล้ำแกงอ่อมหวาย เที่ยวสบายเขื่อนวังนอง

พิกัด
16°18′36″N 104°12′12″E

แผนที่อำเภอหนองพอกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ