อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังหิน หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270

โทรศัพท์ : 045 606 121

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังหิน


การปกครอง : อำเภอวังหิน มี 8 ตำบล 126 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังหิน
2. ตำบลบุสูง
3. ตำบลโพนยาง
4. ตำบลธาตุ
5. ตำบลทุ่งสว่าง
6. ตำบลดวนใหญ่
7. ตำบลศรีสำราญ
8. ตำบลบ่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังหิน
2. เทศบาลตำบลบุสูง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังหิน

พื้นที่ : 237.62 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 50,536 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วังหินถิ่นธรรมชาติ ประวัติศาตร์เมืองเก่า ศรีนครลำดวน มากล้วนหอมแดง รวมแหล่งอารยธรรม วีรกรรมตากะจะบ้านดวนใหญ่ ผ้าใหมมัดหมี่ คนดีวังหิน

พิกัด
14°56′54″N 104°13′48″E

แผนที่อำเภอวังหินความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ