จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้
1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
2. อำเภอสบเมย
3. อำเภอแม่สะเรียง
4. อำเภอแม่ลาน้อย
5. อำเภอปาย
6. อำเภอปางมะผ้า
7. อำเภอขุนยวม


ทุ่งดอกบัวตอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้
1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มี 7 ตำบล 70 หมู่บ้าน

 • ตำบลจองคำ
 • ตำบลห้วยปูลิง
 • ตำบลห้วยโป่ง
 • ตำบลห้วยผา
 • ตำบลผาบ่อง
 • ตำบลหมอกจำแป่
 • ตำบลปางหมู
2. อำเภอสบเมย มี 6 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลสบเมย
 • ตำบลป่าโปง
 • ตำบลแม่คะตวน
 • ตำบลแม่สามแลบ
 • ตำบลแม่สวด
 • ตำบลกองก๋อย
3. อำเภอแม่สะเรียง มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่สะเรียง
 • ตำบลแม่ยวม
 • ตำบลบ้านกาศ
 • ตำบลป่าแป๋
 • ตำบลแม่คง
 • ตำบลเสาหิน
 • ตำบลแม่เหาะ
4. อำเภอแม่ลาน้อย มี 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่ลาน้อย
 • ตำบลแม่ลาหลวง
 • ตำบลขุนแม่ลาน้อย
 • ตำบลสันติคีรี
 • ตำบลท่าผาปุ้ม
 • ตำบลแม่นาจาง
 • ตำบลแม่โถ
 • ตำบลห้วยห้อม
5. อำเภอปาย มี 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลเวียงใต้
 • ตำบลเวียงเหนือ
 • ตำบลโป่งสา
 • ตำบลแม่นาเติง
 • ตำบลเมืองแปง
 • ตำบลทุ่งยาว
 • ตำบลแม่ฮี้
6. อำเภอปางมะผ้า มี 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน
 • ตำบลปางมะผ้า
 • ตำบลสบป่อง
 • ตำบลนาปู่ป้อม
 • ตำบลถ้ำลอด
7. อำเภอขุนยวม มี 6 ตำบล 45 หมู่บ้าน

 • ตำบลขุนยวม
 • ตำบลแม่ยวมน้อย
 • ตำบลแม่กิ๊
 • ตำบลแม่เงา
 • ตำบลแม่อูคอ
 • ตำบลเมืองปอน

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
 • อุทยานแห่งชาติสาละวิน
สถาบันอุดมศึกษา
 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างกาดคำพลาซ่า

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกร็ดความรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 12,681.259 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 287,644 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 22.68 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวตอง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจั่น
อักษรย่อ : มส, MSN
อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง
วนอุทยาน : 9 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053 612 156


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ