อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ หมู่ที่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180

โทรศัพท์ : 074 316 478

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอรัตภูมิ


การปกครอง : อําเภอรัตภูมิ มี 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน
1. ตำบลกำแพงเพชร    มี 13 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าชะมวง    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลคูหาใต้    มี 14 หมู่บ้าน
4. ตำบลควนรู    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลเขาพระ    มี 12 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 3 อบต.)
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
2. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
3. เทศบาลตำบลนาสีทอง
4. เทศบาลตำบลคูหาใต้
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ
90220    เฉพาะตำบลควนรู หมู่ 3-6, 8-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง

พื้นที่ : 591.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 75,709 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นดินแดง แหล่งผลไม้ดก น้ำตกเจ้าฟ้า ภูผามีตำนาน ประตูผ่านสู่ชายแดน

พิกัด
7°8′6″N 100°16′24″E

แผนที่อําเภอรัตภูมิความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ