อำเภอพบพระ จังหวัดตาก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพบพระ หมู่ที่ 3 ถนนดอนเจดีย์-วาเล่ย์ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160

โทรศัพท์ : 055 569 112

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพบพระ


การปกครอง : อำเภอพบพระ มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลพบพระ
2. ตำบลวาเล่ย์
3. ตำบลช่องแคบ
4. ตำบลรวมไทยพัฒนา
5. ตำบลคีรีราษฎร์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพบพระ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
63160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พบพระ

พื้นที่ : 1,006.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 91,742 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองสนสองใบ ศิวิไลซ์น้ำตก พืชผลดกการเกษตร งามเนตรบ่อน้ำร้อน น่าพักผ่อนอากาศดี มากมีชาวเขา

พิกัด
16°23′10″N 98°41′25″E

แผนที่อำเภอพบพระความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ