อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทรศัพท์ : 043 491 111

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองสองห้อง


การปกครอง : อำเภอหนองสองห้อง มี 12 ตำบล 138 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองสองห้อง
2. ตำบลหนองเม็ก
3. ตำบลหนองไผ่ล้อม
4. ตำบลสำโรง
5. ตำบลวังหิน
6. ตำบลตะกั่วป่า
7. ตำบลดอนดั่ง
8. ตำบลโนนธาตุ
9. ตำบลหันโจด
10. ตำบลคึมชาด
11. ตำบลดงเค็ง
12. ตำบลดอนดู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง

พื้นที่ : 514.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 76,839 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนองสองห้องคู่เมือง ลือเลื่องภาพเขียนวังคูณ ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง นามระเบ็งสวนป่าโนนชาด

พิกัด
15°44′1″N 102°47′44″E

แผนที่อำเภอหนองสองห้องSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...