อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์
: 053 221 016

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองเชียงใหม่


การปกครอง : อำเภอเมืองเชียงใหม่ มี 16 ตำบล 78 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีภูมิ    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลพระสิงห์    มี - หมู่บ้าน
3. ตำบลหายยา    มี - หมู่บ้าน
4. ตำบลช้างม่อย    มี - หมู่บ้าน
5. ตำบลช้างคลาน    มี - หมู่บ้าน
6. ตำบลวัดเกต    มี - หมู่บ้าน
7. ตำบลช้างเผือก    มี 5 หมู่บ้าน
8. ตำบลสุเทพ    มี 15 หมู่บ้าน
9. ตำบลแม่เหียะ    มี 10 หมู่บ้าน
10. ตำบลป่าแดด    มี 13 หมู่บ้าน
11. ตำบลหนองหอย    มี 7 หมู่บ้าน
12. ตำบลท่าศาลา    มี 5 หมู่บ้าน
13. ตำบลหนองป่าครั่ง    มี 7 หมู่บ้าน
14. ตำบลฟ้าฮ่าม    มี 7 หมู่บ้าน
15. ตำบลป่าตัน    มี - หมู่บ้าน
16. ตำบลสันผีเสื้อ    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)
1. เทศบาลนครเชียงใหม่
2. เทศบาลเมืองแม่เหียะ
3. เทศบาลตำบลช้างเผือก
4. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
5. เทศบาลตำบลท่าศาลา
6. เทศบาลตำบลสุเทพ
7. เทศบาลตำบลป่าแดด
8. เทศบาลตำบลหนองหอย
9. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
10. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่
50101    เฉพาะตำบลช้างคลาน ตำบลป่าแดด ตำบลแม่เหียะ ตำบลหายยา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ช้างคลาน
50200    เฉพาะตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ ตำบลพระสิงห์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระสิงห์
50302    เฉพาะตำบลช้างเผือก ตำบลช้างม่อย ตำบลป่าตัน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ช้างเผือก

พื้นที่ : 152.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 226,855 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดอยสุเทพศูนย์รวมใจ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยรวมศรัทธา ภูพิงค์สูงเสียดฟ้า ศูนย์ล้านนาในอดีต ประเพณีจารีตน่าชื่นชม งามสวยสมน้ำแม่ปิง

พิกัด
18°47′25″N 98°59′4″E

แผนที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ