อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ : 042 411 060

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองหนองคาย

การปกครอง : อำเภอเมืองหนองคาย มี 16 ตำบล 181 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลมีชัย
3. ตำบลโพธิ์ชัย
4. ตำบลกวนวัน
5. ตำบลเวียงคุก
6. ตำบลวัดธาตุ
7. ตำบลหาดคำ
8. ตำบลหินโงม
9. ตำบลบ้านเดื่อ
10. ตำบลค่ายบกหวาน
11. ตำบลโพนสว่าง
12. ตำบลพระธาตุบังพวน
13. ตำบลหนองกอมเกาะ
14. ตำบลปะโค
15. ตำบลเมืองหมี
16. ตำบลสีกาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)
1. เทศบาลเมืองหนองคาย
2. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
3. เทศบาลตำบลเวียงคุก
4. เทศบาลตำบลหาดคำ
5. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
6. เทศบาลตำบลกวนวัน
7. เทศบาลตำบลวัดธาตุ
8. เทศบาลตำบลปะโค
9. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี
16. องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
43000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
43100    เฉพาะตำบลค่ายบกหวาน ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลสองห้อง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน

พื้นที่ : 607.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 150,103 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

พิกัด
17°52′48″N 102°44′30″E

แผนที่อำเภอเมืองหนองคายเกร็ดความรู้อำเภอเมืองหนองคาย
- อำเภอเมืองหนองคายเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ