อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ว่าการอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอฟากท่า ถนนชิดวารี ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

โทรศัพท์ : 055 489 078

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอฟากท่า


การปกครอง : อำเภอฟากท่า มี 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน
1. ตำบลฟากท่า
2. ตำบลสองคอน
3. ตำบลสองห้อง
4. ตำบลบ้านเสี้ยว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลฟากท่า
2. องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
53160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่า

พื้นที่ : 632.69 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 14,048 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ห้วยเทิบสวยงาม มะขามหวานฉ่ำ ลือนามปู่ตา ทอผ้าลือไกล

พิกัด
17°59′32″N 100°52′43″E

แผนที่อำเภอฟากท่า