อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย ถนนพระพายัพ ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 036 251 520

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแก่งคอย


การปกครอง : อำเภอแก่งคอย มี 14 ตำบล 117 หมู่บ้าน
1. ตำบลแก่งคอย
2. ตำบลทับกวาง
3. ตำบลท่ามะปราง
4. ตำบลตาลเดี่ยว
5. ตำบลชำผักแพว
6. ตำบลห้วยแห้ง
7. ตำบลเตาปูน
8. ตำบลท่าคล้อ
9. ตำบลสองคอน
10. ตำบลหินซ้อน
11. ตำบลชะอม
12. ตำบลบ้านธาตุ
13. ตำบลท่าตูม
14. ตำบลบ้านป่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองแก่งคอย
2. เทศบาลเมืองทับกวาง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
18110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย
18260    เฉพาะตำบลทับกวาง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทับกวาง

พื้นที่ : 801.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 101,129 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชุมทางรถไฟ แควใหญ่ป่าสัก เพลินนักล่องแก่ง เป็นแหล่งอุตสาหกรรม คุณธรรมลือเลื่อง คือเมืองแก่งคอย

พิกัด
14°35′12″N 100°59′54″E

แผนที่อำเภอแก่งคอยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ