อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ ถนนเฉลิมรัตนโกสินทร์ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220

โทรศัพท์ : 034 645 236

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองปรือ


การปกครอง : อำเภอหนองปรือ มี 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองปรือ    มี 22 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองปลาไหล    มี 14 หมู่บ้าน
3. ตำบลสมเด็จเจริญ    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองปรือ
2. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
3. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ

พื้นที่ : 502.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,535 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โครงการห้วยองคต สับปะรดหวานฉ่ำ แหล่งอารยธรรมโบราณ ธารพุร้อน อนุสรณ์ปราสาทผึ้ง

พิกัด
14°36′41″N 99°27′1″E

แผนที่อำเภอหนองปรือ
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ