อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง เลขที่ 70 หมู่ที่ 10 ถนนมุขศิริพูล ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : 043 431 792

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอน้ำพอง


การปกครอง : อำเภอน้ำพอง มี 12 ตำบล 168 หมู่บ้าน
1. ตำบลน้ำพอง
2. ตำบลสะอาด
3. ตำบลทรายมูล
4. ตำบลกุดน้ำใส
5. ตำบลบัวเงิน
6. ตำบลท่ากระเสริม
7. ตำบลวังชัย
8. ตำบลพังทุย
9. ตำบลม่วงหวาน
10. ตำบลหนองกุง
11. ตำบลบ้านขาม
12. ตำบลบัวใหญ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลน้ำพอง
2. เทศบาลตำบลวังชัย
3. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
4. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
5. เทศบาลตำบลม่วงหวาน
6. เทศบาลตำบลสะอาด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง
40310    เฉพาะตำบลสะอาด ตำบลม่วงหวาน ตำบลน้ำพอง ตำบลกุดน้ำใส รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า

พื้นที่ : 828.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 113,211 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ลำน้ำพองงามพิลาส องค์พระธาตุนามขามแก่น มากเนืองแน่นโรงงานใหญ่ เลื่องลือไกลสู้จงอาง ตลาดกลางแห่งพืชผล ยลปรางค์กู่ประภาชัย งามวิไลหอรัฐบุรุษ

พิกัด
16°42′10″N 102°51′17″E

แผนที่อำเภอน้ำพองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ