อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ ถนนโกรกสมอ-สำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044 227 175

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเทพารักษ์


การปกครอง : อำเภอเทพารักษ์ มี 4 ตำบล 61 หมู่บ้าน
1. ตำบลสำนักตะคร้อ    มี 16 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองแวง    มี 22 หมู่บ้าน
3. ตำบลบึงปรือ    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลวังยายทอง    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด

พื้นที่ : 357.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,297 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ต้นลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา

พิกัด
15°18′34″N 101°33′2″E

แผนที่อำเภอเทพารักษ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ