อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โทรศัพท์ : 042 269 100

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทุ่งฝน


การปกครอง : อำเภอทุ่งฝน มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
1. ตำบลทุ่งฝน
2. ตำบลทุ่งใหญ่
3. ตำบลนาทม
4. ตำบลนาชุมแสง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทุ่งฝน
2. เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41310    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน

พื้นที่ : 227.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,219 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทุ่งฝนแดนอีสาน คู่บ้านวัดโพธิ์ศรีทุ่ง นุ่งผ้าหมี่ขิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทองคำ งามล้ำธรรมชาติหนองแล้ง

พิกัด
17°28′18″N 103°15′36″E

แผนที่อําเภอทุ่งฝนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ