อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชนบท ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180

โทรศัพท์ : 043 286 252

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชนบท


การปกครอง : อำเภอชนบท มี 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน
1. ตำบลชนบท
2. ตำบลบ้านแท่น
3. ตำบลปอแดง
4. ตำบลโนนพะยอม
5. ตำบลศรีบุญเรือง
6. ตำบลวังแสง
7. ตำบลห้วยแก
8. ตำบลกุดเพียขอม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลชนบท
2. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชนบท

พื้นที่ : 404.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,721 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชนบทเมืองไหม เที่ยวไปภูระงำ น้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหัน ดูตะวันหนองกองแก้ว

พิกัด
16°5′18″N 102°37′18″E

แผนที่อำเภอชนบทSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...