อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

โทรศัพท์ : 062 489 8769

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสรรคบุรี

การปกครอง : อําเภอสรรคบุรี มี 8 ตำบล 92 หมู่บ้าน
1. ตำบลแพรกศรีราชา
2. ตำบลเที่ยงแท้
3. ตำบลห้วยกรด
4. ตำบลโพงาม
5. ตำบลบางขุด
6. ตำบลดงคอน
7. ตำบลดอนกำ
8. ตำบลห้วยกรดพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
2. เทศบาลตำบลสรรคบุรี
3. เทศบาลตำบลดงคอน
4. เทศบาลตำบลห้วยกรด
5. เทศบาลตำบลบางขุด
6. เทศบาลตำบลโพงาม
7. เทศบาลตำบลดอนกำ
8. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
17140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี

พื้นที่ : 354.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 63,312 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง เมืองวีรชนขุนสรรค์ หอมน้ำตาลห้วยกรด หวานเลิศรสส้มโอ หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์

พิกัด
15°2′50″N 100°9′42″E

แผนที่อําเภอสรรคบุรีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ