อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340

โทรศัพท์ : 045 496 049

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพธิ์ไทร


การปกครอง : อำเภอโพธิ์ไทร มี 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน
1. ตำบลโพธิ์ไทร    มี 17 หมู่บ้าน
2. ตำบลม่วงใหญ่    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลสำโรง    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลสองคอน    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลสารภี    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลเหล่างาม    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34340    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร

พื้นที่ : 301.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,581 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เสาเฉลียงสูงสง่า หน้าผาสูงชัน มากพันธุ์ผลไม้ โพธิ์ไทรร่มรื่น ชื่นตาชายโขง

พิกัด
15°49′33″N 105°15′39″E

แผนที่อำเภอโพธิ์ไทรความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ