อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง เลขที่ 428 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์ : 053 311 258

อาคารที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง


การปกครอง : อำเภอสันป่าตอง มี 11 ตำบล 120 หมู่บ้าน
1. ตำบลยุหว่า    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลสันกลาง    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลท่าวังพร้าว    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลมะขามหลวง    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลแม่ก๊า    มี 14 หมู่บ้าน
6. ตำบลบ้านแม    มี 13 หมู่บ้าน
7. ตำบลบ้านกลาง    มี 11 หมู่บ้าน
8. ตำบลทุ่งสะโตก    มี 12 หมู่บ้าน
9. ตำบลทุ่งต้อม    มี 11 หมู่บ้าน
10. ตำบลน้ำบ่อหลวง    มี 11 หมู่บ้าน
11. ตำบลมะขุนหวาน    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสันป่าตอง
2. เทศบาลตำบลบ้านกลาง
3. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
4. เทศบาลตำบลยุหว่า
5. เทศบาลตำบลบ้านแม
6. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50120    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง

พื้นที่ : 178.18 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 74,247 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระนอนใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรเวียงท่ากาน ตำนานหนองสะเรียม ดีเยี่ยมพันธุ์ข้าวเหนียว กลมเกลียวชาติพันธุ์ มหัศจรรย์ไม้แกะสลัก

พิกัด
18°37′43″N 98°53′44″E

แผนที่อำเภอสันป่าตอง
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ