อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032 211 001

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านโป่ง


การปกครอง : อำเภอบ้านโป่ง มี 15 ตำบล 151 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านโป่ง
2. ตำบลท่าผา
3. ตำบลเบิกไพร
4. ตำบลดอนกระเบื้อง
5. ตำบลกรับใหญ่
6. ตำบลปากแรต
7. ตำบลลาดบัวขาว
8. ตำบลหนองกบ
9. ตำบลเขาขลุง
10. ตำบลหนองอ้อ
11. ตำบลหนองปลาหมอ
12. ตำบลสวนกล้วย
13. ตำบลคุ้งพยอม
14. ตำบลบ้านม่วง
15. ตำบลนครชุมน์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)
1. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
2. เทศบาลเมืองท่าผา
3. เทศบาลตำบลเบิกไพร
4. เทศบาลตำบลกรับใหญ่
5. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
6. เทศบาลตำบลกระจับ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต
8. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
70110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง
70190    เฉพาะตำบลกรับใหญ่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก

พื้นที่ : 390 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 171,514 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองคนงาม สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย่านการค้าอุตสาหกรรม

พิกัด
13°48′50.4014″N 99°52′16.041″E

แผนที่อำเภอบ้านโป่งความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ