อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2016 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

โทรศัพท์ : 042 801 121

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังสะพุง


การปกครอง : อำเภอวังสะพุง มี 10 ตำบล 144 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังสะพุง
2. ตำบลปากปวน
3. ตำบลศรีสงคราม
4. ตำบลทรายขาว
5. ตำบลโคกขมิ้น
6. ตำบลหนองหญ้าปล้อง
7. ตำบลเขาหลวง
8. ตำบลหนองงิ้ว
9. ตำบลผาบิ้ง
10. ตำบลผาน้อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองวังสะพุง
2. เทศบาลตำบลศรีสงคราม
3. เทศบาลตำบลปากปวน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงิ้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
42130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง

พื้นที่ : 1,145 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 111,116 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วังสะพุงแดนเกจิอาจารย์ ต้นตำนานเมืองเซไล เสมาหินทรายเลื่องชื่อ นามระบือศูนย์ศิลป์สิรินธร

พิกัด
17°18′6″N 101°46′6″E

แผนที่อำเภอวังสะพุงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ