อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอภูพาน เลขที่ 216 หมู่ที่ 15 ถนนสกลนคร - กาฬสินธุ์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47310

โทรศัพท์ : 042 708 155

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอภูพาน


การปกครอง : อำเภอภูพาน มี 4 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลสร้างค้อ
2. ตำบลโคกภู
3. ตำบลกกปลาซิว
4. ตำบลหลุบเลา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสร้างค้อ
2. เทศบาลตำบลโคกภู
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก

พื้นที่ : 559.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 35,940 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ธรรมชาติหลากหลาย มากมายไม้ผล ภูผายลภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุง

พิกัด
17°0′0″N 103°57′56″E

แผนที่อำเภอภูพาน