อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ หมู่ที่ 11 ถนนวุฒาธิคุณ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150

โทรศัพท์ : 042 279 363

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเพ็ญ


การปกครอง : อำเภอเพ็ญ มี 11 ตำบล 165 หมู่บ้าน
1. ตำบลเพ็ญ
2. ตำบลบ้านธาตุ
3. ตำบลนาพู่
4. ตำบลสร้างแป้น
5. ตำบลเชียงหวาง
6. ตำบลโคกกลาง
7. ตำบลสุมเส้า
8. ตำบลเตาไห
9. ตำบลนาบัว
10. ตำบลจอมศรี
11. ตำบลบ้านเหล่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเพ็ญ
2. เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ

พื้นที่ : 908.09 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 116,048 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กระติบข้าวใหญ่ บั้งไฟล้าน ตำนานพระธาตุนางเพ็ญ เป็นประตูสู่อินโดจีน

พิกัด
17°41′43″N 102°54′26″E

แผนที่อําเภอเพ็ญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ