อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ เลขที่ 1 หมู่ที่ 17 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

โทรศัพท์ : 045 659 015

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโนนคูณ


การปกครอง : อำเภอโนนคูณ มี 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน
1. ตำบลโนนค้อ
2. ตำบลเหล่ากวาง
3. ตำบลหนองกุง
4. ตำบลโพธิ์
5. ตำบลบก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ

พื้นที่ : 256.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 39,485 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โนนคูณเมืองคนดี ธรรมชาติเขียวขจี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

พิกัด
14°55′42″N 104°41′24″E

แผนที่อำเภอโนนคูณความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ