อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 2 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

โทรศัพท์ : 043 581 223

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสุวรรณภูมิ


การปกครอง : อำเภอสุวรรณภูมิ มี 15 ตำบล 199 หมู่บ้าน
1. ตำบลสระคู
2. ตำบลจำปาขัน
3. ตำบลหินกอง
4. ตำบลทุ่งกุลา
5. ตำบลดอกไม้
6. ตำบลทุ่งหลวง
7. ตำบลนาใหญ่
8. ตำบลเมืองทุ่ง
9. ตำบลหัวโทน
10. ตำบลบ่อพันขัน
11. ตำบลหัวช้าง
12. ตำบลน้ำคำ
13. ตำบลห้วยหินลาด
14. ตำบลช้างเผือก
15. ตำบลทุ่งศรีเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
2. เทศบาลตำบลดอกไม้
3. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
4. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
5. เทศบาลตำบลหินกอง
6. เทศบาลตำบลจำปาขัน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ

พื้นที่ : 1,107.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 114,296 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สุวรรณภูมิแดนกู่พระโกนา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บั้งไฟแสน ดินแดนวัฒนธรรม

พิกัด
15°36′33″N 103°48′1″E

แผนที่อำเภอสุวรรณภูมิความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ