เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตยานนาวา เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตขนาดเล็กตั้งอยู่ตอนกลางทางด้านใต้ของกรุงเทพมหานครฝั่งพระนคร ติดกับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สภาพโดยทั่วไปของเขตยานนาวาเป็นชุมชนโบราณที่เป็นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น เป็นแหล่งการค้าที่สำคัญและคับคั่ง ทั้งร้านขายอาหารและธุรกิจ SME

แต่เดิมเขตยานนาวา เขตสาทร และเขตบางคอแหลม มีชื่อว่าบ้านทะวาย เป็นแหล่งอาศัยของคนเชื้อสายทะวาย ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอทะวาย จังหวัดพระประแดง ก่อนจะมีการโอนย้ายอำเภอทะวายมาขึ้นกับจังหวัดพระนครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ต่อมารัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงครามได้เปลี่ยนชื่ออำเภอทะวายเป็นอำเภอยานนาวาในปี พ.ศ. 2482

ต่อมาเมื่อมีการยุบรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกัน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น อำเภอยานนาวาจึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตยานนาวาเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการบริหารราชรูปแบบใหม่

เขตยานนาวาซึ่งแต่เดิมมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นทั้งทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม จึงมีคนเข้ามาอาศัยในเขตยานนาวามากขึ้นเรื่อย ๆ จนการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนทำได้ไม่ทั่วถึง จึงได้มีการแยกพื้นที่ออกมาตั้งเป็นเขตใหม่อีก 2 เขต คือเขตสาทรและเขตบางคอแหลม เมื่อปี พ.ศ. 2532


ภาพแสดงที่ตั้งเขตยานนาวา

ข้อมูลสำคัญของเขตยานนาวา

พื้นที่ : 16.662 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 73,416 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : สะพานสวย วัดงาม นามกระเดื่อง เรืองอุตสาหกรรม

เขตยานนาวา แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงช่องนนทรี
  • แขวงบางโพงพาง
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตยานนาวา เลขที่ 209/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 28 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2294 2394

รหัสไปรษณีย์ : 10120

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตสาทร และเขตคลองเตย
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้ - ติดต่อกับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเขตราษฎร์บูรณะ
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตบางคอแหลม และเขตสาทร


แผนที่เขต
ยานนาวาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ