จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 16 อำเภอ 209 ตำบล 1,459 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้
1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. อำเภอท่าเรือ
3. อำเภอนครหลวง
4. อำเภอบางไทร
5. อำเภอบางบาล
6. อำเภอบางปะอิน
7. อำเภอบางปะหัน
8. อำเภอผักไห่
9. อำเภอภาชี
10. อำเภอลาดบัวหลวง
11. อำเภอวังน้อย
12. อำเภอเสนา
13. อำเภอบางซ้าย
14. อำเภออุทัย
15. อำเภอมหาราช
16. อำเภอบ้านแพรก


อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้
1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา มี 21 ตำบล 113 หมู่บ้าน

 • ตำบลหอรัตนไชย
 • ตำบลประตูชัย
 • ตำบลไผ่ลิง
 • ตำบลคลองสวนพลู
 • ตำบลหันตรา
 • ตำบลกะมัง
 • ตำบลท่าวาสุกรี
 • ตำบลบ้านรุน
 • ตำบลหัวรอ
 • ตำบลบ้านป้อม
 • ตำบลปากกราน
 • ตำบลเกาะเรียน
 • ตำบลภูเขาทอง
 • ตำบลคลองสระบัว
 • ตำบลสำเภาล่ม
 • ตำบลบ้านเกาะ
 • ตำบลสวนพริก
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลคลองตะเคียน
 • ตำบลลุมพลี
 • ตำบลวัดตูม
2. อำเภอท่าเรือ มี 10 ตำบล 84 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าเรือ
 • ตำบลท่าหลวง
 • ตำบลจำปา
 • ตำบลท่าเจ้าสนุก
 • ตำบลบ้านร่อม
 • ตำบลหนองขนาก
 • ตำบลศาลาลอย
 • ตำบลปากท่า
 • ตำบลวังแดง
 • ตำบลโพธิ์เอน
3. อำเภอนครหลวง มี 12 ตำบล 74 หมู่บ้าน
 • ตำบลนครหลวง
 • ตำบลพระนอน
 • ตำบลท่าช้าง
 • ตำบลสามไถ
 • ตำบลบ่อโพง
 • ตำบลคลองสะแก
 • ตำบลบ้านชุ้ง
 • ตำบลหนองปลิง
 • ตำบลปากจั่น
 • ตำบลบางพระครู
 • ตำบลแม่ลา
 • ตำบลบางระกำ
4. อำเภอบางไทร มี 23 ตำบล 136 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางไทร
 • ตำบลราชคราม
 • ตำบลบางพลี
 • ตำบลเชียงรากน้อย
 • ตำบลสนามชัย
 • ตำบลโคกช้าง
 • ตำบลบ้านแป้ง
 • ตำบลโพแตง
 • ตำบลหน้าไม้
 • ตำบลช้างใหญ่
 • ตำบลบางยี่โท
 • ตำบลแคออก
 • ตำบลแคตก
 • ตำบลบ้านเกาะ
 • ตำบลช่างเหล็ก
 • ตำบลบ้านม้า
 • ตำบลกระแชง
 • ตำบลไม้ตรา
 • ตำบลบ้านกลึง
 • ตำบลกกแก้วบูรพา
 • ตำบลช้างน้อย
 • ตำบลไผ่พระ
 • ตำบลห่อหมก
5. อำเภอบางบาล มี 16 ตำบล 111 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางบาล
 • ตำบลมหาพราหมณ์
 • ตำบลวัดยม
 • ตำบลบ้านกุ่ม
 • ตำบลไทรน้อย
 • ตำบลบางชะนี
 • ตำบลสะพานไทย
 • ตำบลบางหัก
 • ตำบลกบเจา
 • ตำบลบางหลวงโดด
 • ตำบลบ้านคลัง
 • ตำบลบางหลวง
 • ตำบลพระขาว
 • ตำบลทางช้าง
 • ตำบลวัดตะกู
 • ตำบลน้ำเต้า
6. อำเภอบางปะอิน มี 18 ตำบล 149 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านเลน
 • ตำบลบ้านกรด
 • ตำบลบ้านสร้าง
 • ตำบลเชียงรากน้อย
 • ตำบลคลองจิก
 • ตำบลบางกระสั้น
 • ตำบลตลาดเกรียบ
 • ตำบลบ้านโพ
 • ตำบลขนอนหลวง
 • ตำบลบ้านหว้า
 • ตำบลตลิ่งชัน
 • ตำบลวัดยม
 • ตำบลคุ้งลาน
 • ตำบลบางประแดง
 • ตำบลบ้านแป้ง
 • ตำบลสามเรือน
 • ตำบลบ้านพลับ
 • ตำบลเกาะเกิด
7. อำเภอบางปะหัน มี 17 ตำบล 94 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางปะหัน
 • ตำบลขวัญเมือง
 • ตำบลขยาย
 • ตำบลบ้านขล้อ
 • ตำบลบางเดื่อ
 • ตำบลตาลเอน
 • ตำบลเสาธง
 • ตำบลพุทเลา
 • ตำบลทางกลาง
 • ตำบลโพธิ์สามต้น
 • ตำบลบางเพลิง
 • ตำบลบ้านลี่
 • ตำบลหันสัง
 • ตำบลบ้านม้า
 • ตำบลบางนางร้า
 • ตำบลทับน้ำ
 • ตำบลตานิม
8. อำเภอผักไห่ มี 16 ตำบล 128 หมู่บ้าน
 • ตำบลผักไห่
 • ตำบลหน้าโคก
 • ตำบลอมฤต
 • ตำบลบ้านใหญ่
 • ตำบลบ้านแค
 • ตำบลลาดชิด
 • ตำบลลาดน้ำเค็ม
 • ตำบลหนองน้ำใหญ่
 • ตำบลตาลาน
 • ตำบลจักราช
 • ตำบลท่าดินแดง
 • ตำบลโคกช้าง
 • ตำบลดอนลาน
 • ตำบลลำตะเคียน
 • ตำบลกุฎี
 • ตำบลนาคู
9. อำเภอภาชี มี 8 ตำบล 72 หมู่บ้าน
 • ตำบลภาชี
 • ตำบลโคกม่วง
 • ตำบลพระแก้ว
 • ตำบลระโสม
 • ตำบลกระจิว
 • ตำบลหนองน้ำใส
 • ตำบลไผ่ล้อม
 • ตำบลดอนหญ้านาง
10. อำเภอลาดบัวหลวง มี 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลลาดบัวหลวง
 • ตำบลสามเมือง
 • ตำบลหลักชัย
 • ตำบลคู้สลอด
 • ตำบลพระยาบันลือ
 • ตำบลคลองพระยาบันลือ
 • ตำบลสิงหนาท
11. อำเภอวังน้อย มี 10 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังน้อย
 • ตำบลลำตาเสา
 • ตำบลบ่อตาโล่
 • ตำบลชะแมบ
 • ตำบลลำไทร
 • ตำบลวังจุฬา
 • ตำบลสนับทึบ
 • ตำบลข้าวงาม
 • ตำบลหันตะเภา
 • ตำบลพยอม
12. อำเภอเสนา มี 17 ตำบล 132 หมู่บ้าน
 • ตำบลเสนา
 • ตำบลเจ้าเจ็ด
 • ตำบลหัวเวียง
 • ตำบลสามกอ
 • ตำบลบางนมโค
 • ตำบลบ้านแพน
 • ตำบลมารวิชัย
 • ตำบลเจ้าเสด็จ
 • ตำบลบ้านโพธิ์
 • ตำบลบ้านหลวง
 • ตำบลรางจรเข้
 • ตำบลดอนทอง
 • ตำบลบ้านกระทุ่ม
 • ตำบลลาดงา
 • ตำบลบ้านแถว
 • ตำบลสามตุ่ม
 • ตำบลชายนา
13. อำเภอบางซ้าย มี 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางซ้าย
 • ตำบลวังพัฒนา
 • ตำบลแก้วฟ้า
 • ตำบลเทพมงคล
 • ตำบลเต่าเล่า
 • ตำบลปลายกลัด
14. อำเภออุทัย มี 11 ตำบล 107 หมู่บ้าน
 • ตำบลอุทัย
 • ตำบลธนู
 • ตำบลคานหาม
 • ตำบลโพสาวหาญ
 • ตำบลบ้านช้าง
 • ตำบลหนองน้ำส้ม
 • ตำบลสามบัณฑิต
 • ตำบลเสนา
 • ตำบลหนองไม้ซุง
 • ตำบลบ้านหีบ
 • ตำบลข้าวเม่า
15. อำเภอมหาราช มี 12 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลมหาราช
 • ตำบลโรงช้าง
 • ตำบลกะทุ่ม
 • ตำบลหัวไผ่
 • ตำบลน้ำเต้า
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลบางนา
 • ตำบลท่าตอ
 • ตำบลเจ้าปลุก
 • ตำบลบ้านขวาง
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลพิตเพียน
16. อำเภอบ้านแพรก มี 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านแพรก
 • ตำบลคลองน้อย
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลสองห้อง
 • ตำบลสำพะเนียง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
 • สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพระนครศรีอยุธยา (อยุธยาซิตี้พาร์ค)
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัล อยุธยา
 • ห้างโลตัส สาขาพระนครศรีอยุธยา (อยุธยาซิตี้พาร์ค)
 • ห้างโลตัส สาขาบางปะอิน
 • ห้างโลตัส สาขาเสนา
 • ห้างโลตัส สาขาโรจนะ
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระนครศรีอยุธยา
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาพระนครศรีอยุธยา
 • ห้างเอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย สาขานครหลวง
 • ห้างเอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย สาขาอุทัย
 • ห้างเอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย สาขาภาชี
 • ห้างเอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย สาขาวังน้อย


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกร็ดความรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 2,500.656 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 822,106 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 328.76 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกโสน
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นหมัน
อักษรย่อ : อย, AYA
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : -
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน)
พื้นที่ป่า : 28.60 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 2 แห่ง
อุทยานประวัติศาสตร์ : 1 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา)
มรดกโลก : 1 แห่ง (นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร)
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 13000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035 336 554-5


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ